EGFR

Med EntroGens realtid-PCR kit kan mutationer i EGFR detekteras till en känslighet av c:a 1% tumörceller i provet.

Kitet är validerat för bl a AB7500/7900HT, RotorGene Q/3000/6000 och LightCycler 480. Kitet detekterar följande mutationer:

Exon 19: Exon 18:

2235-2249 del 15 G719A - 2156G>C

2235-2252>AAT del 18 G719S - 2155G>A

2236-2253 del 18 G719c - 2155G>T

2237-2251 del 15

2237-2254 del 18 Exon 20:

2237-2255>T del 19 T790M - 2369C>T

2236-2250 del 15 S768I - 2303G>T

2238-2255 del 18 2307-2308 ins GCCAGCGTG

2238-2248>GC del 11 2319-2320 ins CAC

2238-2252>GCA del 15 2310-2311 ins GGT

2239-2247 del 9

2239-2253 del 15 Exon 21:

2239-2256 del 18 L858R - 2573T>G

2239-2248>C del 10 L861Q - 2582T>A

2239-2258>CA del 20

2240-2251 del 12

2240-2257 del 18

2240-2254 del 15

2239-2251>C del 13

Kontakter