Hemoccult

Hemoccult-testet är en kvalitativ metod för detektering av ockult blod i avföringen vilket kan tyda på mag-tarmsjukdom och på kolorektal cancer.

 

Kontakter

Maria Lagnebring
Produktchef
Mattias Stierna
Gruppchef service
Mattias Vanberg
Serviceingenjör