Multiplicom

Multiplicom är ett belgiskt bolag som har en ledande position inom NGS lösningar för BRCA diagnostik i Europa med sina MASTR och MASTR Plus kit för riktad amplikonbaserad sekvensering. Man är även starka inom analys av somatiska mutationer generellt samt för cellfritt DNA med deras NIPT lösning Clarigo. Inom kort lanseras mjukvarustöd i form av MASTR Reporter för att underlätta BRCA analysen och samtliga framtida kit kommer att stödjas av denna mjukvara. Sedan 2017 ägs de av den amerikanska koncernen Agilent.

  • BRCA MASTR Plus (Blod)

  • BRCA MASTR Plus Dx (Blod, FFPE, FFT)

  • BRCA Hereditary

  • Tumor Hotspot

  • TP53

  • CE-märkta kit 

Kontakter

Johan Vänelid
Produktchef
Ulrika Flock
Produktchef