Rotem delta 4000 +platelet

ROTEM delta 4000 inklusive platelet - ett patientnära koagulationsinstrument för snabb, optimal och kostnadseffektiv behandling av blödningar i samband med operationer och intensivvård. Specifika analyser för kontroll av trombocytfunktion.

Allmän fakta:

  • Enkelt användande; instruktioner på skärmen, steg för steg.
  • Alternativa reagenser för minimal pipettering.
  • 4 mätkanaler för ROTEM-analyser och ytterligare 2 för trombocytfunktion.
  • Grafiska reaktionskurvor och numeriska värden.
  • Programvara för spegling av analysresultat till datorer på kliniken.

Kontakter

Catharina Axörn Gräns
Produktchef
Jerry Engström
Scientific Manager, koagulation
Tommy Isaksson
Serviceingenjör
Mattias Vanberg
Serviceingenjör
Per Jarefall
Serviceingenjör