Rotem sigma

ROTEM sigma –  ett helautomatiskt patientnära koagulationsinstrument för snabb, optimal och kostnadseffektiv behandling av blödningar i samband med operationer och intensivvård.

Allmän fakta:

  • Enkelt användande; instruktioner på skärmen, steg för steg.

  • Ingen pipettering, blod från röret aspireras automatiskt.

  • Slutet system, ingen kontakt med patientblod.

  • 4 mätkanaler för ROTEM-analyser.

  • Grafiska reaktionskurvor och numeriska värden.

  • Programvara för spegling av analysresultat till datorer på kliniken.

Kontakter

Catharina Axörn Gräns
Produktchef
Jerry Engström
Scientific Manager, koagulation
Tommy Isaksson
Serviceingenjör
Mattias Vanberg
Serviceingenjör
Per Jarefall
Serviceingenjör