Virogates

Virogates är ett danskt biotechföretag som erbjuder suPARnostic – ett reagenskit för mätning av soluble unrokinase plasminogen activator receptor.

suPAR är en biomarkör för påvisande av allvarlig infektion och inflammation, samt har ett prognostiskt värde. Analysen kan t.ex. användas på akutmottagningar enligt Triage, för att sortera och prioritera patienterna, så att de mest allvarliga eller brådskande fallen behandlas först och av rätt vårdgivare.

Kontakter