Progenika Grifols

Genetiskt test för familjär hyperkolesterolemi

Progenika är ett spanskt företag som ägs av Grifolskoncernen. Under mer än tio års tid har man arbetat med den ärftliga sjukdomen familjär hyperkolesterolemi (FH) och utifrån fler än 10 000 patientfall har de byggt upp en databas med fler än 1 700 kända mutationer. Det går både att skicka prover för analys i Spanien samt att sätta upp analysen lokalt för NGS analys på Illumina MiSeq.

  • SeqPro LIPO IS
  • Mjukvara och mutationsdatabas ingår
  • CE-märkt arbetsflöde

Kontakter

Ulrika Flock
Produktchef
Adrian Silberman
Produktspecialist