Rotem delta 4000

ROTEM delta 4000 – ett patientnära koagulationsinstrument för snabb, optimal och kostnadseffektiv behandling av blödningar i samband med operationer och intensivvård.
Allmän fakta:

  • Enkelt användande; instruktioner på skärmen, steg för steg.
  • Alternativa reagenser för minimal pipettering.
  • 4 mätkanaler för ROTEM-analyser.
  • Grafiska reaktionskurvor och numeriska värden.
  • Programvara för spegling av analysresultat till datorer på kliniken.

Kontakter