Sänkaläsare

För ett par år sedan kom ICSH ut med reviderade rekommendationer gällande sänkareaktion – SR. I dessa rekommendationer står det att referensmetoden för SR ska vara baserad på Westergrensmetod med några modifieringar.

Metoden ska vara baserad på helblod anti koagulerat med EDTA som senare späds med Natrium citratlösning (4:1) eller helblod anti koagulerat med Natriumcitrat (4:1). Vidare finns det krav kring kolonnens storlek mm. Mechatronics SR-instrument Auto-Compact och Inversa 24M är de enda automatiserade instrumenten på marknaden som uppfyller dessa krav från ICSH.