Seeplex

Seeplex-kiten bygger på att Du kör multiplexa PCR-reaktioner och detekterar PCR-produkter på antingen gel eller på fragmentstorleksinstrument.
Vi kan här erbjuda Dig tester inom:
Meningit
Luftvägsvirus
Gastropatogener

Kontakter