Steptokocker grupp B (GBS)

GBS är en av de vanligaste orsakerna till livshotande infektioner hos nyfödda. Snabb och hög kvalitet på denna diagnostik är av största betydelse. PCR har visat sig vara en snabb teknik med hög känslighet och specificitet.
Ungefär 10-30 % av gravida kvinnor är bärare av GBS i vagina och/eller rectum. För prenatal screening är kvalitet och snabba resultat viktigt för att kunna ta ställning till profylax med antibiotika.
Abacus GenomEra GBS-analys utförs från buljong och ger Er ett svar inom 1 timme.
Kontakta oss för mer information.

Kontakter