TCM4

Upptäck patientförändringad omedelbart

  • TCM4 ger transkutan pO2 pCO2 information kontinuerligt och icke invasivt
  • SmartHeat funktionen stabiliserar mätvärdena snabbare
  • Unik elektrodteknologi ger noggranna, snabba mätningar
  • "SmartTrend" försäkrar om stabila mätningar som speglar aktuellafysiologiska ändringar hos patienten

Relaterade produkter

Kontakter