Tumörgenetik

På senare tid har NGS blivit ett verktyg som även hjälper patologiavdelningarna i deras arbete. Multiplicom har ett flertal produkter för att analysera tumörers genetik – kontakta oss om Ni vill veta mer om att sätta upp dessa tester i Ert laboratorium.
Dx i produktnamnet indikerar att testerna är CE-IVD märkta, övriga är RUO (research use only).

  • Breast, Ovarian and other cancers (BRCA Tumor MASTR™ Plus)
  • Lungcancer (EGFR 18-21 MASTR™)
  • Gastrointestinal (GIST MASTR™)
  • Colorectal, Thyroid (SOMATIC 1 MASTR™ V2)
  • Glioblastomas, Colon, Lung, Breast, Ovarian, Endometrial, Gastric (SOMATIC 2 MASTR™ Plus)
  • Lymphatic (CLL MASTR™ Plus)
  • Gastrointestinal, Glioblastomas, Colon, Lung, Breast, Ovarian, Endometrial, and other cancers (Tumor Hotspot MASTR™ Plus)

Kontakter