Vävnadstypning

Vävnadstypning är ett viktigt område för Triolab, vi har här möjligheten att samarbeta med OneLambda som är världsledande inom vävnadstypning.
Vi tillhandahåller en bred portfölj inom både vävnadstypning och antikroppsscreening. På typningssidan finns de klassiska produkterna som SSP och SSO, men också nya lösningar för både  qPCR och NGS. För antikroppsscreening har vi både screening test och test för single antigen.
Mer information finns på OneLambdas hemsida, länk nedan.

Kontakter