SAMTIT Kongress | 6-8 maj 2020

Vi deltar på SAMTIT (Svensk användarförening för medicinteknik och IT) kongress på Malmömässan. Läs mer här.