SAMTIT Kongress | 23-25 september 2020

Vi deltar på SAMTIT (Svensk användarförening för medicinteknik och IT) kongress på Malmömässan. Läs mer här.