Camanio Health egenmonitorering

Diagnosoberoende tjänst för individanpassad vård i hemmet

Camanio Health är en värdeskapande och skalbar egenmonitoreringstjänst för vårdgivare och patienter. Den möjliggör ett digitalt arbetssätt för vård där patienter ges möjlighet att dela sin hälsodata och kommunicera direkt med sin vårdgivare. Vårdgivaren ges ytterligare underlag för kliniska beslut, möjlighet att preventivt förhindra försämrade tillstånd och kontinuerligt följa patientens hälsa mellan ordinarie rutinkontroller. Vården blir mer effektiv och individnära, samtidigt som patienten får en ökad trygghet, delaktighet och förståelse om sin vård och vad som påverkar hälsoutvecklingen.

Plattformen är diagnosoberoende och kan användas för en mängd olika behandlingsområden, såsom patienter med hjärtsvikt, hypertoni, diabetes, KOL, IBD eller vid komplicerad graviditet.

Patienten använder en app i sin smartphone tillsammans med relevanta mätsensorer och vårdgivaren en webbaserad portal utvecklad för säker hantering av patientdata.

 

Kontakta mig

Kontakta mig om du vill veta mer om digital hälsa och egenmonitorering från Camanio Health. 

Johan Snis | Försäljningschef  
johan.snis@triolab.se | 08-623 24 06