Vårmöte Patologi | 11-13 maj 2022

Vi deltar på Vårmötet i Patologi som beräknas gå av stapeln i Gävle den 11-13 maj 2022. Läs mer på mötets webbplats.