Nya metoder och verktyg för att diagnostisera Alzheimers i ett tidigare stadium förbättrar vården för demenssjuka

Vi välkomnar dig till ett seminarium där vi belyser utmaningar och framsteg inom diagnostiken kring Alzheimers sjukdom

Vi tar del av forskningsresultat, insikter och perspektiv från ledande experter inom området. 

Program

15.00 Kaffe och miniutställning

15.30 –18.45
Alzheimers sjukdom – patologi, klinisk bild, förlopp
Silke Kern, professor 

Neuroimaging vid Alzheimer – MRI och PET
Eric Westman, professor, Karolinska Institutet

Biomarkörer i likvor och blod vid misstänkt AD
Kaj Blennow, professor, Sahlgrenska universitetssjukhuset Mölndal

Primärvårdsperspektiv på diagnostik och vårdflöde vid misstänkt AD
Michael Schöll, professor, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Nya sjukdomsmodifierade anti-amyloid och anti-tau(?) läkemedel
Ruben Smith, docent, Lunds universitet

19.00 Middag

14 november Quality Hotel The Weaver, Mölndal

Föreläsningarna följs av möjlighet till frågor, öppna diskussioner och utbyte av erfarenheter. Vi avslutar eftermiddagen med en gemensam middag. 

Deltagandet är kostnadsfritt men vid ”no show” tar vi ut en avgift om 500 kronor. 

Välkommen med din anmälan senast den 1 september!

Triolab AB | examensgatan 7, 431 44 Mölndal. event@triolab.se