TRIOLAB

Triolab AB grundades 1986 och har i dag över 50 medarbetare, jämnt fördelade på huvudkontoret i Göteborg och kontoret i Stockholm. Sedan 2016 tillhör Triolab AddLife-koncernen, en avknoppning från AddTech AB. Triolab har systerföretag i Norge, Danmark och Finland. 

Grunden för vår positiva utveckling ligger i personligt engagemang, kompetens och kvalitet, både för produkter och service. Vi arbetar också aktivt med miljö och kvalitet.

Vår affärsidé
TRIOLAB ska med hög kvalitet och kompetens vara ledande diagnostikasamarbetspartner.

Vår vision
TRIOLAB ska alltid vara det naturliga valet för kunderna inom de segment vi verkar.