TRIOLAB

Triolab AB grundades 1986 och är idag 55 medarbetare, jämnt fördelade på huvudkontoret i Göteborg och kontoret i Stockholm. Sedan 2016 tillhör vi AddLife-koncernen. Triolab har systerföretag i Norge, Danmark och Finland. 

Grunden för vår positiva utveckling ligger i hög kompetens och personligt engagemang för både produkter och service. Vi arbetar aktivt med miljö och kvalitet.

Vår affärsidé
TRIOLAB ska med hög kvalitet och kompetens vara ledande diagnostikasamarbetspartner.

Vår vision
TRIOLAB ska alltid vara det naturliga valet för kunderna inom de segment vi verkar.