ARBETA HOS OSS

Triolab är ett expansivt företag inom diagnostikabranschen. Vi distribuerar idag produkter för flera globala diagnostikabolag.

Är du intresserad av att arbeta i en öppen och positiv miljö med högspecialicerade produkter för sjukvården vill vi att du kontaktar oss.

Kontakta oss på telefon 031-817200 eller skicka ett mail till [email protected]remove-this.triolab.remove-this.se