ARBETA HOS OSS

Nu söker vi en Produktspecialist inom Animal Health/Veterinärdiagnostik. Läs mer HÄR.

Triolab är ett expansivt företag inom diagnostikabranschen. Vi distribuerar idag produkter för flera globala diagnostikabolag.

Är du intresserad av att arbeta i en öppen och positiv miljö med högspecialicerade produkter för sjukvården vill vi att du kontaktar oss.

Kontakta oss på telefon 031-81 72 00 eller skicka ett mejl till [email protected]remove-this.triolab.remove-this.se