Arbeta hos oss

Triolab är ett expansivt företag inom diagnostika-
branschen. Vi distribuerar idag produkter för flera globala diagnostikabolag.

Är du intresserad av att arbeta i en öppen och positiv miljö med högspecialicerade produkter för sjukvården vill vi att du kontaktar oss.

Kontakta oss på telefon 031-81 72 00 eller skicka ett mejl till info@triolab.se