Kontakta Triolab

Beställningar 

För beställningar och frågor kring leveranser: order@triolab.se

Fakturor 

För att sända oss faktura i pdf-format: faktura@triolab.se

För frågor om din faktura: triolab.finance@triolab.se

Kvalitet och miljö

För frågor som rör säkerhetsdatablad, kvalitet och miljö: quality@triolab.se

Service

För frågor serviceavtal och övriga frågor kring service: service@triolab.se

Huvudkontor – besöks- och fakturaadress

Triolab AB, Bifrostgatan 30, 431 44 Mölndal | Org.nr: 556352-9295

Kontor:

Triolab AB, Råsundavägen 4, 169 67 Solna