SERVICE

Triolabs serviceavdelning består av 15 serviceingenjörer. Vi hjälper våra kunder i det dagliga arbetet med instrumenten när det gäller underhåll, felavhjälpande service, uppdateringar, utbildning och övrig telefon-support. Nedan hittar du kontaktuppgifter till respektive serviceingenjör. Du kan också kontakta oss via växeln: 031-81 72 00

Blodgas Stockholm

Per Forsgren
Serviceingenjör
08-623 24 23

Joann Berglund
Serviceingenjör/IT-specialist
08-623 24 04

Blodgas Göteborg

Johan Brynnel
Gruppchef service, blodgas
031-81 72 23

Klinisk kemi, koagulation, hematologi & transfusionmedicin

Mattias Stierna
Gruppchef service, diagnostika
08-623 24 22

Lars Ljungqvist
Serviceingenjör
08-623 24 19

Patologi

Sunil Krishna
Gruppchef service, patologi
08-623 24 07

Per Jarefall
Serviceingenjör
031-81 72 36

Alan Ali
Serviceingenjör
031-81 72 11

Mikael Ohlsén
Serviceingenjör
08-623 24 50