Verksamhetsutveckling - Triolabmodellen

Hur mycket kan er diagnostik effektiviseras?

Triolabs beprövade metodik trimmar bort ”slöserier” så att ni får full effekt av er diagnostik. Tillsammans säkerställer vi att helheten fungerar, både det som sker före och efter diagnostiken.

Resultatet är ett ”win-win” för patienten och er verksamhet.

Vad kan ni vinna på ett bättre samarbete?

Olika människor och discipliner har olika perspektiv. Det är en utmaning att få alla att samarbeta riktigt bra. Med Triolabs metodik analyserar vi ert nuläge och kommer med konkreta förslag på åtgärder.

Det finns mycket att vinna på ett smidigare och mer effektivt samarbete. 

Hur blir era medarbetare ännu mer engagerade?

Medarbetarnas engagemang är helt avgörande för att idéer ska förverkligas. Triolab kan utbilda, engagera och involvera era medarbetare. 

Vi hjälper er att uppnå förändringar som består.

 

Verksamhetsnära utveckling fortbildningsdagar 12-13 oktober 2022

Välkommen till ett nytt forum som riktar sig till dig som verksamhetsutvecklare, kvalitetsansvarig, enhetschef inom diagnostik/laboratoriemedicin. Syftet är att tillsammans skapa ett aktivt lärande och nätverkande och vid första träffen tar vi oss an frågeställningarna:

Lab och Vård

Hur får vi till samarbeten och förbättringar över gränserna?

Hålla i och Hålla ut

Hur behåller vi engagemanget hos medarbetarna över tid?

Upplägget kommer vara teori varvat med workshops och erfarenhetsutbyten så att vi tillsammans skapar ett värdefullt innehåll.
Förhoppningen är att du får med dig konkreta verktyg, kunskaper och kontakter som direkt kan användas när du kommer tillbaka till din arbetsplats. 

Är du också driven av att diagnostiken ska komma till full nytta i vården så tveka inte att ansluta dig till höstens möte i Göteborg.

Se program för mötet Verksamhetsnära utveckling här.

Vi på Triolab är övertygade om att nyttan med diagnostiken kan ökas ytterligare 

Tänk om det går att få ut mer av diagnostiken och samtidigt öka samarbetet i organisationen på bara en vecka. Vår beprövade Triolabmodell bygger på ett strukturerat arbetssätt där vi tillsammans, ofta över verksamhetsgränser, tar oss an ett förbättringstema och genomför de förändringar som behövs. Genom att utgå ifrån de processer och flöden som det tekniska systemet befinner sig i så säkerställer vi att det som händer innan, efter och runt analysen fungerar på bästa sätt.

Allt börjar med människan

Det är genom att fokusera på flödeseffektivitet som de verkliga vinsterna för organisationen och patienten kommer till maximal nytta. Att utgå ifrån personalens kunskap och engagemang har nämligen visat sig vara nyckeln till framgång. Med coaching i både flödeskunskap, genomförande och uppföljning ser vi till att det som införs verkligen löser den aktuella problemställningen.

Genom personalens engagemang och nya lärdomar ser vi till att förbättringarna inte bara införs och består utan kan vidareutvecklas.

Vill du också lösa ett problem och samtidigt utveckla er verksamhet? Välkommen att ta kontakt med oss!  

I all förändring är människan det centrala.
Genom att kombinera ny eller existerande teknologi med förbättrade arbetssätt i en samarbetsform uppnås hållbara och värdefulla lösningar. Lösningar som engagerar och 
förenklar vardagen. 

Daniel Scholder, 
Verksamhetsutvecklare Triolab

 

 

 

 

Välkommen att kontakta oss via kontakt-formuläret nedan eller ta kontakta med mig direkt om du vill veta mer om  verksamhets-utveckling med hjälp av Triolabmodellen.

daniel.scholder@triolab.se | 08-623 24 25

Kontaktformulär