Med fokus på kvalitet och miljö

Vi på Triolab arbetar aktivt med vårt målbaserade arbete avseende kvalitet och miljö. Vårt övergripande miljömål är att verka för att belastning på natur och miljö begränsas samtidigt som vi arbetar för en ökad kundnöjdhet. Allt för att skapa ett hållbart företagande.

Att mäta och följa upp de aktiviteter vi gör som främjar målen gör att vi hela tiden tar ett steg framåt. Ett steg i rätt riktning.

Triolab är certifierade enligt ISO 9001:2015 sedan 2003 och sedan 2018 är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

Perfekt utförande

Felfria produkter och tjänster

Sveriges nöjdaste kunder

Hållbart företagande

Perfekt utförande
Vårt ledningssystem hjälper oss att kontinuerligt förbättra vår verksamhet. Samtliga på Triolab är delaktiga och ansvariga för ständiga förbättringar av arbetsrutiner och processer. Vi säkrar och utvecklar vår kvalitet med målet att nå ett perfekt utförande.
Felfria produkter och tjänster
Vi utvärderar våra leverantörer kontinuerligt och ställer höga krav. Med högsta kvalitet på produkter och tjänster i form av utbildning och service minimerar vi risken för fel.
Sveriges nöjdaste kunder
Genom hög kunskap så ska vi utmana och inspirera våra kunder att ”göra saker bättre idag jämfört med igår”. Vi utför årliga kundnöjdhetsmätningar för att försäkra oss om att vi lever upp till våra mål.
Hållbart företagande
Vi verkar för att minska vårt globala miljöavtryck och för att vara en aktiv, ansvarstagande och hållbar arbetsgivare.
Previous slide
Next slide

Utan blod kan den sjukvård vi ofta tar för given inte bedrivas. Mest blod går till personer som behandlas för cancer och kroniska sjukdomar. Blod används också vid operationer, förlossningar och olyckor. Vi samarbetar med GeBlod och deras initiativ ”Rädda liv på arbetstid”. Naturligtvis var vi med på årets viktigaste lopp – Blodomloppet och vi på Triolab uppmuntrar alla som kan att bli blodgivare. 

Tillsammans fick vi upp 300 kg sopor och 60 kg batterier. Rena Mälaren utbildade oss också kring sitt miljöarbete och berättade att de bland annat rensat Mälaren på totalt 39 ton batterier, 37 ton elsparkcyklar och 97 ton däck. 

Säkra hållbara leveranser - ditt engagemang gör skillnad!

Varje val vi gör har en påverkan på miljön. Som företag är det vår skyldighet att säkerställa att våra processer inte bara är effektiva utan också hållbara och miljövänliga. Vi behöver din hjälp för att göra detta möjligt. 

Genom att planera dina beställningar och upprätta en leveransplan kan vi säkerställa att leveranserna sker så smidigt som möjligt. Det är också ett viktigt steg i att minska koldioxidutsläppen. Vi hjälper dig att upprätta en leveransplan baserat på förbrukning och behov.  

Varför leveransplaner? 

1. Tillförlitliga leveranser: leveransplanen underlättar planering och lagerhållning och leder till säkrare leveranser.  

2. Flexibilitet: med en leveransplan kan du känna dig trygg utan att förlora flexibilitet – om du behöver justera något så hjälper vi dig. 

3. Minimera CO2-utsläppen: färre transporter betyder mindre bränsleförbrukning och därmed mindre utsläpp.

Låt oss arbeta tillsammans för en hållbar leveranskedja. Tillsammans kan vi göra skillnad!