Bakteriologi

Molekylärdiagnostik är ett viktigt område för oss på Triolab där utvecklingen under senare år tagit fart ordentligt. Om du saknar ”rätt” analys eller har önskemål är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Inom mikrobiologi kan vi erbjuda dig flödeseffektiva, multiplexa lösningar från Seegene inom bl.a. luftvägsinfektioner, gastrointestinala infektioner, meningit, HPV- och STD-diagnostik. 

Om det är mer relevant för dig att analysera enskilda virus eller bakterier har vi även singelplex-analyser för detta ändamål.

Intresserad av snabb-PCR och analys av C. difficile? Abacus ger dig möjlighet till enkelt handhavande och högkvalitativa resultat på en timme med denna lösning. Även tester för MRSA, GBS och S. pneumoniae finns från detta företag.

Med Molzym har vi också kompletterande reagens för extraktion, 16S-sekvensering och DNA-fria reagenser.

Check-Points har ett starkt fokus på resistensmarkörer för gramnegativa bakterier. Både effektiva realtid-PCR kit och breda arrayer för ESBL och Karbapenemaser finns beroende av ditt behov.