Legal

Immateriella rättigheter

Innehållet på webbplatsen omfattas av immaterialrättsligt skydd genom till exempel upphovs- varumärkes- och firmarätt, och tillhör Triolab eller andra rättighetsinnehavare. Användare av denna webbplats har inte rätt att använda innehållet på webbplatsen kommersiellt genom förfaranden såsom, men inte begränsat till, återskapande, publicering eller överföring, såvida inte Triolab har gett sitt samtycke till sådan användning. Innehållet kan dock återges, lagras och laddas ner för privat bruk, förutsatt att de ekonomiska och intellektuella rättigheterna till materialet respekteras och bibehålls.

Ovanstående gäller inte för information som presenteras under rubriken ”Pressmeddelanden”. Sådan information kan också återges för kommersiella ändamål.

All användning av Triolabs kännetecken i affärsaktiviteter (till exempel reklam och marknadsföring) är villkorad av Triolabs samtycke till sådan användning.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som ligger utanför Triolabs kontroll. Vi ansvarar inte för skyddet av integritet eller innehållet på sådana webbplatser; vi tillhandahåller länkarna för att göra det lättare för Triolabs besökare att hitta mer information inom specifika områden.

Om du länkar till webbplatsen ber Triolab dig att länka till webbplatsens första sida. När en länk sker måste allt material från webbplatsen öppnas i ett separat fönster och får inte presenteras i kombination med ett varumärke eller logotyp från en annan webbplats.

Personuppgifter

Följande är en redogörelse för hur Triolab hanterar dina personuppgifter och annan information som kan samlas in när du besöker denna webbplats eller när du kontaktar Triolab.

Personuppgifter kan till exempel bestå av ditt namn, leveransadress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer eller information i meddelanden mellan dig och Triolab. Personuppgifter samlas endast in när det krävs för att erbjuda en tjänst eller information som du har begärt, eller när du tillhandahåller den till oss av andra skäl, till exempel om du söker arbete hos Triolab.

Triolabs hantering av dina personuppgifter inkluderar insamling, lagring och överföring av sådan information till AddLife-koncernföretag och andra företag i den utsträckning det är nödvändigt att göra det möjligt för Triolab att fullfölja ett avtal med dig eller att tillhandahålla en tjänst eller information som du har begärt. Triolabs hantering av personuppgifter kan också omfatta i syfte att administrera webbplatsen och för att förbättra denna tjänst.

Du har alltid möjlighet att inte lämna personuppgifter genom att välja att inte använda en viss tjänst eller funktion.

Triolab är juridiskt ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Du har rätt att, en gång per år och kostnadsfritt, skicka in en ansökan skriftligen för att få information om de personuppgifter om dig som hanteras av Triolab. Du har också rätt att begära att denna information korrigeras eller raderas. Kontaktuppgifter för Triolab finns längst ner på denna sida.