TRIOLAB

Triolab AB grundades 1986 och har i dag över 50 medarbetare, jämnt fördelade på huvudkontoret i Göteborg och kontoret i Stockholm. Sedan 2016 tillhör Triolab AddLife-koncernen, en avknoppning från AddTech AB. Triolab har systerföretag i Norge, Danmark och Finland. 

Grunden för vår positiva utveckling ligger i personligt engagemang, kompetens och kvalitet, både för produkter och service. Vi arbetar också aktivt med miljö och kvalitet.

Vår affärsidé är:
TRIOLAB ska med hög kvalitet och kompetens vara ledande diagnostikasamarbetspartner.

Vår vision är:
TRIOLAB ska alltid vara det naturliga valet för kunderna inom de segment vi verkar.