Triolab stödjer Alzheimerfonden

Vi har i år valt att ge vår julgåva till Alzheimerfonden. I fokus för deras verksamhet står forskningen om Alzheimers sjukdom. Visionen är att genom ekonomiskt stöd till forskningen kunna förebygga och bekämpa demenssjukdomar. Vi på Triolab vill bidra till detta. Läs mer om Alzheimerfonden på deras webbplats.