ABL iCA Robot

Automatiserar analysprocessen för provrör på ABL800 FLEX

ABL iCA Robot

Reducerar och effektiviserar manuellt arbete

ABL iCA Robot är en helt ny lösning för att automatisera analysprocessen för provrör på ABL800 Flex. 
Robotarmen hjälper till att reducera och effektivisera det manuella arbetet med provrörsanalyser till exempel iCA.

 • Frigör tid
 • Ca 24 prover på 60 minuter
 • Effektiv och precis process

ABL iCA Robot är programmerad att:

 • Hämta provröret från avsett provrörställ

 • Scanna LIDnummer

 • Korka av provröret

 • Öppna luckan

 • Hålla fram provröret till ABL800

 • Klicka på Start

 • Stänga luckan när provet är aspirerat

 • Sätta korken på provröret

 • Ställa provröret i avsett provrörställ för analyserade prover

 • Vid misslyckad analys eller problem ställer roboten provrören i provrörställ avsett för misslyckade prover

Med ABL800 FLEX blodgasinstrument mäter du en komplett panel
med upp till 18 viktiga parametrar på samma blodprov.

Lena Holmqvist
Försäljningschef 
031-81 72 27
lena.holmqvist@triolab.se

Fredrik Johansson
Produktspecialist
08-623 24 12
fredrik.johansson@triolab.se

Anna Nilsson
Produktspecialist
031-81 72 08
anna.nilsson@triolab.se

Markus Holmberg
Produktspecialist
08-623 24 51
markus.holmberg@triolab.se

Charlotta Törnberg
Produktspecialist
08-623 24 15
charlotta.tornberg@triolab.se