ABX Micros ES 60

Ett 3-partsdiffinstrument med användarvänlig mjukvara

ABX Micros ES 60 har en användarvänliga mjukvara och därmed kan instrumentet med fördel användas på mindre laboratorier, vårdcentraler och olika avdelningar. Instrumentet har ett slutet reagens- och avfallssystem, reagens finns att få som ”allt-i-ett”- box innehållande både reagens och avfallsdunk, vilket minimerar smittorisken.

 • Blodstatus med 3-partsdiff
 • Cap piercing
 • TPK linjärt upp till 4000 109/L
 • Touchscreen och användarvänlig mjukvara med svenskt språk
 • Operatörs-ID och positiv providentifiering
 • Kort analystid
 • Liten provvolym
 • Spårbarhet med automatisk monitorering av reagensförbrukning, utgångsdatum och lotnummer
 • Komplett kvalitetssäkringsprogram
 • Automatiskt dagligt underhåll
 • Uppkopplingsbar till labdatasystem och journaldatasystem

 

 

 

Kontakter

Mattias Stierna
Gruppchef service
Mattias Vanberg
Serviceingenjör