Albio alkoholmätare

Uteslut eller bekräfta alkoholförgiftning med hjälp av Albio

Endast en droppe blod behövs för att utesluta eller bekräfta en alkoholförgiftning. Lika enkelt som att analysera glukos.

  • Analysera på helblod, venöst eller kapillärt, endast 0,6 µL
  • Resultat efter 25 sekunder
  • Mätintervall 0 – 5 promille

Albio-mätaren hjälper både ambulanspersonal och akutmottagningar att snabbt ta beslut om korrekt behandling. 

Snabba och precisionsriktiga beslut gynnar både vårdpersonal och patient.

Alkoholmissbruk är är den vanligaste beroendeformen i Sverige. Över 45 % av akutbehandlade patienter är påverkade av alkohol.

Att snabbt kunna bekräfta, utesluta och bedöma graden av etanolförgiftning är viktigt för val av vidare behandling.

Etanol analyseras traditionellt på kliniska laboratorier – det skapar längre ledtider och är resurskrävande.

Snabba resultat med användarvänlig mätare bidrar till ett effektivt patientflöde och minskade kostnader.

Lena Holmqvist
Försäljningschef 
031-81 72 27
lena.holmqvist@triolab.se

Fredrik Johansson
Produktspecialist
08-623 24 12
fredrik.johansson@triolab.se

Anna Nilsson
Produktspecialist
031-81 72 08
anna.nilsson@triolab.se

Markus Holmberg
Produktspecialist
08-623 24 51
markus.holmberg@triolab.se

Charlotta Törnberg
Produktspecialist
08-623 24 15
charlotta.tornberg@triolab.se