Alzheimerdiagnostik

Fujirebio är världsledande inom alzheimerdiagnostik

Vår samarbetspartner Fujirebio har under lång tid drivit utvecklingen av diagnostik vid demenssjukdomar och de är världsledande inom området.

Diagnos av Alzheimers sjukdom med hjälp av CSV-prover möjliggör detektering av fyra proteiner: två former av amyloidproteiner (Aβ1-42 och Aβ1-40) och två former av Tau-proteiner (Total Tau och fosfo-Tau). Om en patient har Alzheimers sjukdom kommer dessa proteiner att finnas i onormalt låga (Aβ1-42 och kvoten av Aβ1-42/Aβ1-40) och höga Total Tau- och fosfo-Taunivåer. Aβ1-42-nivåerna och kvoten av Aβ1-42/Aβ1-40 kommer till och med att vara låga långt innan symtomen på sjukdomen börjat visa sig.

Biomarkörer i plasma för de två amyloidproteinerna Aβ1-42 och Aβ1-40, och för fosfo-Tau-proteinet finns tillgängliga från Fujirebio för helautomatisk testning. Det finns det stora förhoppningar om att användningen av blodbaserade analyser kommer leda till ännu enklare och potentiellt mer utbredd testning för Alzheimers sjukdom.

Nyligen lanserades ytterligare lovande biomarkörer för forskningsändamål; NFL, APO E, PAN APO E, Ptau 217, NPTX2 och sTREM2.

Neurofilament light (NFL) är ett protein som finns i nervcellernas struktur och kan frigöras genom axonal nedbrytning. Förändrade NfL-nivåer kan indikera skador på nervceller och kopplas till neurologiska sjukdomar som MS, ALS, frontotemporal demens, Alzheimers sjukdom och även akuta tillstånd som traumatisk hjärnskada. NfL betraktas som en lovande markör för att bedöma sjukdomsaktivitet, progression, prognos och effektivitet av behandlingar. Eftersom NFL kan mätas i både cerebrospinalvätska (CSF) och blod, har den stor potential för rutinmässig klinisk användning.

Kontakta oss gärna för mer information.

Kontakter

Catharina Axörn Gräns
Produktchef