Analyser utan DNA-extraktion

Exklusiv licens på LAMP–
ett alternativ till PCR

Lacar är ett belgiskt företag som har exklusiv licens på PCR-alternativet LAMP (loop mediated isothermal amplification) för humana mutationer. Det enkla arbetsflödet är kompatibelt både med vanligt förekommande instrument för realtids-PCR och med det mindre instrumentet Genie III -som lämpar sig för regionala sjukhus. I dagsläget finns genotypning av protrombin, faktor V, hemokromatos, MTHFR, laktos, celiaki och TPMT.

  • Genotypning av protrombin, FV, HFE m.fl.
  • Ingen DNA extraktion
  • <10 min hands-on
  • En timme från prov till provsvar
  • CE-märkta kit

Kontakter

Adrian Silberman
Produktchef