Antikroppar

Antikroppar från Leica Biosystems

Leica Biosystems erbjuder antikroppar som ger pålitliga och robusta färgningar inom 14 olika patologiområden. Antikropparna är optimerade för både manuell- och automatiserad användning. Läs mer om antikroppar på Leicas webbplats och i broschyren Novocastra.

 

Novocastra HD-antikroppar

Alla antikroppar från Leica genomgår en kvalitetskontroll som utförs av den externa och oberoende organisationen NordiQC. Novovocastra HD-antikroppar representerar de antikroppar som presterat bäst i dessa kvalitetskontroller. Läs mer om Novocastra HD-antikroppar i produktbroschyren.

BOND RTU-antikroppar

BOND Ready-to-Use-antikroppar har specifikt optimerats för användning i det automatiserade BOND-systemet. Detta innebär att spädning och tidskrävande optimering inte krävs, detta ökar reproducerbarheten av färgningsresultaten. Läs mer i broschyren  BOND RTUs.

Kontakter

Kristin Janson
Produktchef
Anna Kock
Applikationsspecialist