Asuragen – Ovanliga genetiska sjukdomar

Världsledande inom analyser för ovanliga genetiska repetitionssjukdomar

Asuragen är världsledande inom analyser för ovanliga genetiska repetitionssjukdomar och syndrom såsom fragilt-X-syndromet, ALS och Alzheimer. Asuragen erbjuder analysen Amplidex PCR/CE FMR1 för fragilt-X, demensmarkören c9orf72 och alzheimermarkören TOMM40.

Asuragen har även utvecklat det första FDA-godkända BCR-ABL kitet som även är CE-IVD-märkt.

Se poster Detecting BCR ABL1 IS and scoring MR: Results from a CE IVD kit run on non IVD PCR instruments: a comparison with data from a EUTOS validated lab, från Herlev Gentofte Hospital i Danmark.

Kontakter

Emma Hahlin
Produktchef
Andreas Kegel
Produktchef