Asuragen

Asuragen är världsledande inom kapillärelektroforesbaserad analys av repeatsjukdomar som den ärftliga sjukdomen fragilt x med den högkvalitativa produkten Amplidex PCR/CE FMR1. Med sin kunskap om repeatsjukdomar har de nyligen släppt de första kommersiella analyserna av ALS och demensmarkören c9orf72 samt alzheimermarkören TOMM40. Man har även utvecklat det första FDA godkända BCR-ABL kitet, inom kort CE märkt i Europa.

  • Amplidex PCR/CE + mPCR FMR1
  • Amplidex c9orf72
  • Amplidex TOMM40
  • Quantidex BRC-ABL

Kontakter

Ulrika Flock
Produktchef
Adrian Silberman
Produktspecialist