Automatiserad vårdprocess

HOPE – processtöd för effektiv patientinvolvering

HOPE är en plattform med automatiserat processtöd för effektiv och säker patientinvolvering.

Automatisering av vårdprocesser kundanpassas utifrån varje diagnosområdesbehov. Robottekniken gör plattformen både flexibel och snabb att konfigurera.

Med helautomatiska lösningar ökar vårdens effektivitet samtidigt som vårdkvaliteten ökar. 

Med hjälp av HOPE kan vi hjälpa vården att, inte bara implementera en teknisk lösning, utan också tillsammans med  verksamheten se över vårdprocessen. Tillsammans möjliggör vi effektivisering, ökat patientengagemang och automatiserade patient- och vårdflöden.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!