Automatiserad vårdprocess

HOPE – processtöd för effektiv patientinvolvering

HOPE är en plattform med automatiserat processtöd för effektiv och säker patientinvolvering.

Automatisering av vårdprocesser kundanpassas utifrån varje diagnosområdesbehov. Robottekniken gör plattformen både flexibel och snabb att konfigurera.

Med helautomatiska lösningar ökar vårdens effektivitet samtidigt som vårdkvaliteten ökar. 

Med hjälp av HOPE kan vi hjälpa vården att, inte bara implementera en teknisk lösning, utan också tillsammans med verksamheten se över vårdprocessen. Tillsammans möjliggör vi effektivisering, ökat patientengagemang och automatiserade patient- och vårdflöden.

Har ni behov av att effektivisera er vårdprocess?

Kontakta mig gärna för att få veta mer om HOPE och hur Triolab kan hjälpa till. 

Fanny Löwendahl, produktchef digital hälsa

fanny.lowendahl@triolab.se
08-623 24 29