Automatiserade detektionssystem – BOND

CE-IVD RNAscope® ISH – en helautomatiserad in situ hybridisering på Leica BOND-III

Leica Biosystems har i samarbete med Advanced Cell Diagnostics (ACD) utvecklat ett helautomatiskt CE-IVD BOND RNAscope® Brown Detection Kit för användning på Leica BOND-III IHC/ISH.

BOND RNAscope®-tekniken är en ”plug-and-play” RNA ISH-lösning, med ett kliniskt beprövat standardprotokoll som ger en överlägsen noggrannhet, reproducerbarhet och tillförlitlighet. Detektionen är kromogenisk, liknande IHC, och möjliggör förenklad granskning i ljusfältsmikroskop eller via skanning.

BOND RNAscope har optimerats för diagnostisk och klinisk användning på Leica BOND-III IHC/ISH-instrument. ACD erbjuder över 25 000 olika prober, bland annat Kappa, Lambda, HPV, och även SARS-CoV-2.

Se mer information om teknologin och tillgängliga prober och se produktblad CE-IVD RNAscope® ISH

Vill du veta mer om Leica BOND-III och hur du sätter upp RNAscope-analysen i en klinisk miljö? Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Detta videoklipp beskriver Leicas och ACDs partnerskap och framsteg för att främja klinisk diagnostik med hjälp av innovativ teknik.

BOND Polymer Refine Detection

”State of the art” polymerdetektion för både IHC och CISH. Den patenterade polymertekniken ger en hög ratio mellan enzym och primärantikropp vilket ger exceptionell känslighet och utmärkt specificitet. Detektionssystemet är riktat mot primära antikroppar från både mus och kanin genom multilänk-detektering. Detektionssystemet finns med HRP-polymer eller AP-polymer.

Läs mer om BOND Polymer Refine Detection – HRP-polymer med DAB-kromogen och BOND Polymer Refine Red Detection – AP polymer med Fast Red kromogen på Leicas webbplats.

 

ChromoPlex 1 Dual Detection för BOND

ChromoPlex 1 Dual Detection, med stabilt kromogen för röd och brun färgning, är utvecklad för parallell dubbelfärgning på BOND-instrumenten. Kaninantikroppar detekteras med rött kromogen, och musantikroppar med brunt kromogen – rAP och mHRP. Läs mer om ChromoPlex 1 Dual Detection för BOND på Leicas webbplats och i broschyren Chromoplex.

 

BOND FISH Kit

BOND FISH-Kit möjliggör automatiserad fluorescence in situ hybridisation (FISH) på BOND.

 

BOND Intense R Detection

BOND Intense R Detection kan användas för detektion av primära antikroppar från alla arter, med hjälp av valfri biotinylerad sekundär antikropp. Läs mer om BOND Intense R Detection.

 

BOND Research Detection

BOND Research Detection är utvecklat för de automatiserade forskningsinstrumenten BOND-RX och BOND-RXm. BOND Research Detection gör det möjligt för forskare att bygga sina egna detektionssystem. Läs mer om BOND Research Detection.

 

Relaterade produkter

Kontakter

Kristin Janson
Produktchef
Anna Kock
Applikationsspecialist