Bionano
Helgenomanalys

Bionano Genomics Saphyr instrument

Saphyr – kraftfullt instrument för visualisering av genom

Saphyr är Bionanos instrument för ”Optical Genome Mapping” (OGM). Med OGM analyseras mycket långa DNA-fragment (>150 kbp) och hela genomet kartläggs.

Med mjukvaran Bionano Access kan strukturella variationer sedan visualiseras och studeras på ett interaktivt sätt. Då helgenomanalysen bygger på optisk mappning kan man hitta strukturella variationer som andra tekniker missar.

För att få en presentation av tekniken kontakta Adrian Silberman: e-post: adrian.silberman@triolab.se

Nya publikationer hittar du på Bionanos webbplats.

Kontakter

Adrian Silberman Triolab
Adrian Silberman
Produktchef