CAT

CAT mäter trombingenerering baserat på fluorescens

CAT är ett övergripande system för att mäta trombingenerering baserat på fluorescens enligt Hemker et al. metod.

Fluoroscens möjliggör användningen av PPP eller PRP. Kalibratorplasman gör kvantifiering av trombingenerering möjlig. Den korrigerar även signalen för färgen hos plasman, inre filtereffekt och substrat depletion.

Den dedikerade programvaran beräknar i realtid alla relevanta parametrar som ETP (Endogenous Thrombin Potential), lag time, time to peak, peak and maximal velocity. Standardiserade reagenser som är färdiga att använda utforskar trombinbildningen ur olika perspektiv: plasma, trombocyter, mikropartiklar, antitrombotiska läkemedel och trombocythämmande läkemedel.

Reagens

  • Thrombin calibrator
  • PRP Reagent
  • MP Reagent
  • PPP Reagent
  • PPP Reagent Low
  • PPP Reagent High
  • FluCa Kit

Kontakter

Catharina Axörn Gräns
Produktchef
Mattias Vanberg
Serviceingenjör