ChloroChek Chloridometer

Den enda FDA- och CE-godkända kloridometern för svettestning

ChloroChek® Chloridometer® är en idealisk CF-diagnostisk följeslagare till Macroduct® Advanced och är den enda FDA-godkända kloridometern för svettestning. Den är lätt att använda och ger resultat på mindre än 20 sekunder. Pipettera ett 10 mikroliters prov av svett och få ett resultat på displayen direkt.

Fördelar
  • Lätt att använda med resultat på mindre än 20 sekunder
  • Intuitivt pekskärmsgränssnitt med enkla uppmaningar
  • Enkelt underhåll, en daglig sköljning av elektroder med avjoniserat vatten
  • Resultaten kan exporteras för fullständig spårbarhet
Enkel titrering för svettkloridanalys

ChloroChek® Chloridometer® är en coulometrisk titrator designad för att bestämma kloridjonkoncentrationer i svettprover med bara 10 mikroliter svett. Den visar koncentrationen i mmol/L klorid.

Svettprovet sätts till en syrabuffert/arbetslösning. Silverjoner alstras genom elektrolys från silverelektroder som sänks ned i arbetslösningen.

Kombinationen av silverjoner och kloridjoner (från svettprovet) är en kvantitativ reaktion som registreras i realtid, och är proportionell mot kloridjonkoncentrationen i svettprovet.

ChloroChek är verkligen enkel att använda och ger snabba konsekventa resultat. Den utför noggrann coulometrisk kloridtitrering av små svettprover – ett stort steg framåt i laboratoriediagnostiken av cystisk fibros i kliniska laboratorier som kräver noggrannhet.

Kontakter