CLINIQA Liquid QC Urinalysis

Vätskebaserade kontroller för urinteststickor, mikroalbumin, kreatinin och hCG

CLINIQA Liquid QC Urinalysis är vätskebaserade kontroller färdiga att använda för kontroll av urinteststickor, mikroalbumin, kreatinin och hCG. Kontrollerna har lång hållbarhet. Öppnad flaska är hållbar 18 månader vid kylförvaring 2-8°C och 30 dagar vid rumstemperatur eller 20 dipp. Två kontrollnivåer täcker mätområdets beslutsgränser. Förpackningen består av 6 kontrollrör i två olika nivåer, tre rör av vardera nivå. Kontrollen innehåller även HCG och finns också i droppflaska.

Fördelar med CLINIQA Liquid QC Urinalysis
  • En kontroll säkerställer resultat med laboratoriekvalitet
  • Enkel hantering genom att stickan doppas i ett centrifugrör
  • Lång hållbarhet

Hämta kontrollens lotspecifika värden HÄR.

 

Kontakter