CLINIQA Liquid QC Urinalysis

Vätskebaserade kontroller för urinteststickor

CLINIQA Liquid QC Urinalysis är vätskebaserade kontroller färdiga att använda för kontroll av urinteststickor som avläses manuellt på exempelvis Siemens Clinitek Status+. Kontrollerna täcker instrumentets alla 15 analysparametrar. Kontrollerna har lång hållbarhet. En öppnad förpackning är vid kylförvaring hållbar i upp till 18 dagar,  och i 30 dagar vid förvaring i rumstemperatur.

Två kontrollnivåer täcker mätområdets beslutsgränser, välj rör eller droppflaska. Kontrollen innehåller bland annat hCG, mikroalbumin och kreatinin.

Fördelar med CLINIQA Liquid QC Urinalysis
  • Täcker alla parametrar som rutinmässigt analyseras på exempelvis Siemens Clinitek Status+
  • Lång hållbarhet
  • Kan beställas i stora partier för att få samma lotnr. under lång tid
  • Konsekvent hög kvalitet, år efter år
  • En kontroll säkerställer resultat med laboratoriekvalitet
  • Enkel hantering oavsett format – rör eller droppflaska

Hämta kontrollens lotspecifika värden HÄR.

 

Kontakter

Tobias Rauch Produktchef Triolab AB
Tobias Rauch
Produktchef