Eureka Lab Division

Eureka Lab Division erbjuder diagnostiska kit för HPLC, GC, GC-MS, LC-MS/MS

Diagnostiska kit

  • Färdig att använda
  • CE-märkta och IVD-godkända
  • Lång hållbarhet
  • Enkelt handhavande och snabb förbehandling
  • Hög specificitet
  • Lång hållbarhet
  • GC och GC/MS Kits

LYO – Kontroller och kalibratorer för klinisk kemi och koncentrationsbestämning av läkemedel.

Kontakter

Catharina Axörn Gräns
Produktchef