Forskningsinstrument
BOND RX / BOND RXm

BOND RX och BOND RXär Leicas instrument för bruk inom forskning

Leica Biosystems forskningssystem BOND RX och BOND RXm är flexibla instrument som är utformade för att kunna möta behovet av anpassning och standardisering inom forskning.

Systemen gör det enkelt för användaren att designa och utforma egna protokoll och detektionssystem.

BOND RX     

Mer om BOND RX och BOND RXm under rubriken Research

 

Kontakter

Kristin Janson
Produktchef
Anna Kock
Applikationsspecialist