Hematologifärgning

Wescor som ingår i ELI Tech Group är världsledande sedan många år vad gäller automatiska stainers, lanserar nu Aerospray®Hematology Pro, som är anpassad enligt ”May-Grünwald-Giemsa” färgning.

Med Aerospray® Hematology Pro kan du välja på ett flertal olika infärgningstekniker. Förutom ”May-Grünwald-Gimesa” kan du färga enligt ”Rapid Wright-Giemsa”, ”Wright-Giemsa” samt helt egen anpassad infärgning.

Aerospray® Hematology Pro är både ekonomisk och miljövänlig, då den förbrukar mycket liten färgmängd för att färga upp till 30 slides.

  • Ingen korskontaminering
  • Snabb, enkel, ren
  • Konsekvent färgning
  • Arbetsbesparande automation
  • Minimalt underhåll

Kontakter

Maria Lagnebring
Produktchef
Mattias Stierna
Gruppchef service
Mattias Vanberg
Serviceingenjör