HemoScreen™

Hemoscreen instrument

Blodstatus och 5-partsdiff med laboratoriekvalitet

HemoScreen™ är ett kassettbaserat hematologiinstrument som gör det enkelt att mäta blodstatus, trombocyter och B-celler med laboratoriekvalitet. HemoScreen innebär förbättrad patientsäkerhet och ger tidsvinster i vårdkedjan. 

Användning
  • Mät trombocyter på plats för att direkt kunna sätta in behandling vid hantering av trombospatienter
  • 5-partsdiff med neutrofila och lymfocyter vid infektioner hos barn
  • Mätning av neutrofila på onkologmottagning innan kemoterapi
  • Diffräkning med neutrofila vid misstänkt appendicit
  • Reservinstrument vid driftstopp eller underhåll av större instrument
Enkelt handhavande
  • Instrumentet är användarvänligt och mycket lätt att lära sig
  • Inget behov av underhåll, service eller reagensberedning – endast ytrengöring vid behov
  • Kassetterna är klara att använda – bara att tillsätta patientblod (2×20 uL)
Tekniska data

Instrumentet räknar och differentierar celler med hjälp av ett mikroskop, en kamera och avancerade algoritmer.

Mått: H30 x B18 x D26 cm. Vikt: 5,5 kg

Utvärderingar

Används i rutin i tre regioner i Sverige. Se utvärdering av HemoScreen från svenska kunder.

 

 

Kontakter