HOPE ÖGONHÄLSA – GLAUKOM

Individanpassad vård i hemmet

Med HOPE Ögonhälsa kan patienten själv mäta sitt ögontryck i hemmet och du som vårdgivare får automatiskt patientens värden, i realtid.

Ökad förståelse för den enskilde patientens ögontryck och dygnsvariation ger dig som vårdgivare möjlighet att ge individanpassad vård till en delaktig patient.

Ögontrycket mäts och överförs via iCare HOME2-mätaren som patienten lånar hem under några dagar. Tillsammans med HOPE App som patienten har kan det egna ögontrycket följas. Via appen kan patienten även få svar på frågor kring hur mediciner och ögondroppar tas. Du som vårdgivare bestämmer hur ofta och hur länge patienten ska mäta i hemmet.

Ökad kunskap och delaktighet i sin ögonvård leder till

  • Ökad följsamhet i medicinering
  • Förståelse för dygnsvariation och möjlighet att anpassa tidpunkter för trycksänkande medicin
  • Färre rutinbesök för att mäta enstaka tryck
  • Främjar god vårdplanering och kvalitativa patientdata
  • Gör patienten trygg och engagerad

Ögontryckmätning i hemmet för ökad förståelse, delaktighet och individanpassad behandling.

Kontakta mig

Daniel Scholder, Verksamhetsutvecklare
daniel.scholder@triolab.se
08-623 24 25