IBD HOME

Frihet för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom

Med IBD Home kan patienten själv göra en bedömning av sina symtom och mäta inflammationsgraden i sin tarm
med hjälp av en smartphone och ett hembaserat test. 

Testet ger patienten snabb och tillförlitlig information om sin aktuella status, samtidigt som läkaren får ett bättre underlag 
för att kunna ge patienten rätt omhändertagande, vid rätt tid.

• Färre rutinbesök på klinik
• Tätare kontroller och snabbare uppföljning
• Färre komplikationer och inläggningar
• Främjar god vårdplanering och kvalitativ patientdata
• Gör patienten trygg och engagerad

Kontakta mig

Fanny Löwendahl, produktchef digital hälsa

fanny.lowendahl@triolab.se
08-623 24 29