Inno-Lipa CFTR

Ett multiparameterstrips baserat på reverse-hybridiseringsteknik för snabb bestämning och identifiering av 36 olika cystiska fibros-mutationer och deras ”wild type”-sekvenser på två strips.

Med dessa 36 mutationer täcker vi de flesta av de mest vanligt förekommande CF-mutationerna.

Kontakter

Maria Lagnebring
Produktchef