Kapillärer

Radiometer har två typer av kapillärer, glas samt i plast, safeClinitubes.
För alla olika mikromodeprofiler på ABL, finns det kapillärrör med korrekt volym.

Glaskapillärrör:

  • Finns i provvolymerna 35 µl – 210 µl
  • Levereras komplett med skyddshattar samt stift

SafeClinitubes:

  • Finns i provvolymerna 70 µl (för ABL77/80) samt 85 µl, 100 µl och 125 µl
  • Minimerar risken för skada om dom går sönder
  • Skall analyseras inom 10 minuter
  • Levereras komplett med skyddshattar och stift

Kontakter